• 0727396805; 0740868084
  • office@impactsanatate.ro

Portofoliu

Locuințe colective / individuale

Creşe, grădiniţe, şcoli;

Unităţi sanitare cu servicii de spitalizare continuă;

Unităţi sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrele de sănătate

Unităţi cu capacitate mică de producţie (service auto, spălătorii, etc.) centre comerciale şi de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte;

Situaţii specifice gospodăriilor (microferme)

Ferme zootehnice (păsări, bovine, ovine, caprine, porcine, etc.)

Spitale veterinare, abatoare, centre de sacrificare, târguri de animale vii, platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale

Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor)

Stații de preparare mixturi asfaltice / betoane, depozite de combustibili, depozite de fier vechi/ cărbuni, ateliere de tăiat lemne, cimitire etc.,

Parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice

Staţii de epurare a apelor uzate (menajere sau industriale), bazine sau paturi de uscare a nămolurilor

Depozite produse petroliere si statii de distributie combustibili

Activități industriale – industria extractiva (petroliera, cariere de agregate minerale, piatra, calcar, sare, etc), prelucrătoare (alimentară, chimică, farmaceutică, etc.), a construcțiilor si a infrastructurii, energiei, etc.

Depozite sau rampe de transfer pentru deșeuri periculoase si nepericuloase, incineratoare