• 0727396805; 0740868084
  • office@impactsanatate.ro

Misiune

Care este Misiunea Noastră?

Protejăm și promovăm sănătatea oamenilor prin consultanță în medicina mediului și nutriție.

image

Elaborăm studii de evaluare a impactului asupra sănătății, contribuind la îmbunătățirea stării de sănătate a populației locale și protejarea factorilor de mediu, ca determinanți ai acesteia.

Evaluarea impactului asupra sănătății reprezintă un un suport practic pentru decidenţii din sectorul public sau privat, cu privire la efectul pe care factorii de risc/potenţiali factori de risc caracteristici diferitelor obiective de investiţie îl pot avea asupra sănătăţii populaţiei din arealul învecinat. Pe baza acestor evaluări forurile decidente (DSP, APM, autorităţile administrative teritoriale etc.), pot lua deciziile optime pentru a creste efectele pozitive asupra statusului de sănătate a populaţiei şi pentru a elabora strategii de ameliorare a celor negative.

Conform legislației actuale, EIS este o parte obligatorie în cadrul procedurilor de autorizare sanitară și de mediu pentru anumite obiective de investiție. Astfel, prin efectuarea EIS clientul va putea obține autorizația necesară de construire/funcționare. De asemenea, clientul va cunoaște măsurile pe care le propunem în scopul conformării cu legislația sanitară, fiind asigurat că va adopta cele mai eficiente măsuri din punct de vedere economic si tehnic.

Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populaţiei se realizează:

  • pentru proiectele supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru activităţile care intră sub incidenţa prevederilor legislaţiei privind emisiile industriale, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru diverse unități prevăzute în legislația referitoare la normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (ferme, abatoare, depozite de cereale, staţii de epurare a apelor uzate, depozite deșeuri, incineratoare, depozite de combustibili, parcuri eoliene, etc.),
  • si pentru obiective şi/sau activităţi care nu sunt supuse prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului, dacă se apreciază că produc riscuri asupra sănătăţii populaţiei, precum şi pentru unitățile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte, etc. sau unele situaţii specifice gospodăriilor.