• 0727396805; 0740868084
  • office@impactsanatate.ro

Link-uri Utile

Legislatie

Ord. M.S. nr. 119/2014 modificat prin Ord. MS nr. 994/2018, nr. 1378/2018, nr. 562/2023 și nr. 1257/2023.
Ord. MS nr. 1524/ 2019
Legea 292/2018 – Ministerul mediului

Institutii

INSP – https://insp.gov.ro/cnmrmc/prestari-servicii/igiena-mediului-si-apa-potabila/
MS – www.ms.ro
WHO – Health Impact Assessment – https://www.who.int/hia/en/

Protectia Datelor cu Caracter Personal – GDPR

LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN sI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;